Alt Text

Pinsestemnet 2021 – 22.-24 mai med Sara og Vegard Hansen.

Lørdag, 22.mai kl.20 – Connect

Søndag, 23. mai kl.11 – Gudstjeneste

Søndag 23. mai kl.17 – Kveldsmøte

Mandag, 24. mai kl.11 – Gudstjenste

Sara og Vegard taler i alle samlingen. Søndag har vi med oss Familien Knotten fra Sion Gurksøy som leder lovsangen gjennom hele dagen, i begge samlinger.