Medarbeidarsamling

Medarbeidarsamling

Alt Text

Medarbeidersamlingen “Vidare som kyrkje”.

En samling for alle som ønsker å bygge menigheten Pinsekyrkja Volda. Det blir ulike input, fellesskap, mat og samtale. Alle er velkommen!

– mer informasjon kommer!