Frode Ljones

Frode Ljones

Frode Ljones

Frode Ljones

Lovsangsleder i Salt Bergen

Lørdag kl.12.00-15.00 / Seminar   “I Guds nærhet”

Søndag kl.11.00.          / Gudstjeneste

Alle er velkommen.