Pinsestevne 2022

Pinsestevne 2022

Pinsestevne 2022

Pinsestevnet 2022

David har studert organisasjon og ledelse ved Norges Arktiske Universitet, historie ved Universitetet i Oslo og har en master i teologi fra Det Teologiske Menighetsfakultetet i Oslo. Forskningsområde: Missiologi. Gjennom enkeltmannsforetaket David Aanje Undervisning og Coaching underviser David blant annet ved OKS Lederlinjen. Han har jobbet som ungdomspastor i 10 år og er nå hovedpastor i pinsekirken Livets Senter Hamar. Aanje reiser som forkynner i inn- og utland. Favoritt sitat: Qui proficit in literis et deficit in moribus, plus deficit quam proficit (den som går frem i vitenskap, men tilbake i moral, går mer tilbake enn fram).

Program for stevnet:

Fredag 4. Juli, kl.20.00 – Connect og unge voksne

Lørdag 5. Juli, kl.11.00 og 17.00 – Møter med David

Søndag 6. Juli, kl.11.00 – Gudstjeneste