Samlingsfest

Samlingsfest

Alt Text

Samlingsfest den 22. august. Pastorinnsettelse,Tentro markering og innvielse av 1. etasje.