Lyd og bilete

Lyd og bilete

For oss, er lyd og bilete viktig og vi har utstyr som gjer at vi kan arbeide med det på ein god måte. Det er ei side av kyrkja vår som vi ynskjer å utvikle og arbeide endå meir bevisst med. Vi ser alltid etter nye teknikarar og medarbeidarar til lyd og bilete, som kan hjelpe til med strøyming, podkast og anna produksjon. Vi ynskjer å retta spesielt fokus mot digitale produksjonar. Våre teknikarar har svært god kompetanse for å lære og rettleie deg. Synest du dette høyrast spennande ut, så ta gjerne kontakt med oss.

 

Foto av Erlend Krumsvik

Alt Text