Utleige

Leigeforhold i Pinsekyrkja

Pinsekyrkja har innbydande og moderne lokale som er godt eigna til det meste. Romma er godt utstyrte med godt lyd- og bildeutstyr. Kyrkjesalen har eit lydanlegg som passar både til konsertar og konferansar. Pinsekyrkja er eit kyrkjebygg, og bruken av bygget må ikkje stride mot vårt trussyn eller verdigrunnlag.

Sal 1 og 2 i underetasjen har eigne projektorar og brukarvenlege løysingar med touch-skjermar for styring av både lyd og bilde. Sal 1 og 2 har også bluetooth-løysing for streaming av musikk. Det er nyleg installert eit Bose høgtalaranlegg som gir fyrsteklasses lydbilde er nyleg installert.

Vi er behjelpelege med trådlaus mikrofon, piano og ønska antal mikrofonar samt eventuelt anna utstyr. Dagspris gjeld fram til kl.17.00, kveldspris gjeld frå kl.17.00. I sommarferien kan også leige skje på søndag.

Ta kontakt for utleige eller spørsmål.

Administrasjonsleiar
Gunnar Thorstensen
Tel: 406 43 060
E-mail: gunnar@pinsekyrkja.no