Vi er live på Youtube

Du finn våre live-sendingar på Youtube, berre klikk på knappen under.

Kunngjøring

Pinsekyrkja i Volda velger å avlyse gudstenestene inntil videre. Dette gjøres ut i fra de kommunale og nasjonale rettningslinjene for fellesskapets beste, og ut i fra den nasjonale oppfordringen til dugnad mot Coronaviruset. Vi oppfordrer til bønn over situasjonen og for landet. Vi arbeider med andre løsninger som kan dekke behov som gudstjenestene til vanlig gjør. Følg oss på Facebook. Ta kontakt ved spørsmål.

Om Pinsekyrkja

Ei kyrkje med hjarte for bygda

Pinsekyrkja er ein samlingsstad der fleire kulturar og språk møtast, og vi vil vere ei kyrkje der alle kjenner seg velkomne. Alle gudstenestene vert omsette til engelsk. Gjennom veka er huset fullt av livlege aktivitetar for både born, unge og vaksne.

VÅRT ARBEID

Gudstenesta

Gudstenesta er ein ladestasjon for kvardagslivet. Me samlast sundagar kl. 11 i Pinsekyrkja. Les meir >>

Connect

Connect er ungdomsarbeidet vårt. Vi CONNECTar med Gud, og vi CONNECTar med kvarandre. Les meir >>

Born og unge

Born og unge er ein viktig del av kyrkjelyden i dag! Difor har vi monge spanande tilbod for dei. Les meir >>

Misjon

Misjon har alltid vore ein viktig del av Pinsekyrkja sitt arbeid. Les meir >>

Kan du tenke deg å vere med i noko av arbeidet me driv?

Ja, eg vil vere med

Ei inkluderande kyrkje

Welcome to our services on Sundays 11:00. All services are translated into English.