Velkomen til Pinsekyrkja!

Pinsekyrkja er ein inkluderande og moderne kyrkjelyd midt i Volda sentrum. Her er du velkomen anten du er ny eller har budd i Volda lenge!

Lurer du på når me samlast? Sjekk møtekalenderen!

Me samlast kvar søndag kl. 11, men har og andre tilbod gjennom veka. I møtekalenderen finn du ei oversikt over kva som skjer i Pinsekyrkja.

Connect kvar fredag i Pinsekyrkja!

Connect er ungdomsarbeidet i Pinsekyrkja. Vi CONNECTar med Gud og med kvarandre. Nokre stikkord er: møte, brettspel, god mat, bordtennis, FIFA/tv-spel, paintball, lovsang og sosialt samver. Alle er hjarteleg velkomne!

Om Pinsekyrkja

Ei kyrkje med hjarte for bygda

Pinsekyrkja er ein samlingsstad der fleire kulturar og språk møtast, og vi vil vere ei kyrkje der alle kjenner seg velkomne. Alle gudstenestene vert omsette til engelsk. Gjennom veka er huset fullt av livlege aktivitetar for både born, unge og vaksne.

VÅRT ARBEID

Gudstenesta

Gudstenesta er ein ladestasjon for kvardagslivet. Me samlast sundagar kl. 11 i Pinsekyrkja. Les meir >>

Connect

Connect er ungdomsarbeidet vårt. Vi CONNECTar med Gud, og vi CONNECTar med kvarandre. Les meir >>

Born og unge

Born og unge er ein viktig del av kyrkjelyden i dag! Difor har vi monge spanande tilbod for dei. Les meir >>

Misjon

Misjon har alltid vore ein viktig del av Pinsekyrkja sitt arbeid. Les meir >>

Kan du tenke deg å vere med i noko av arbeidet me driv?

Ja, eg vil vere med

Ei inkluderande kyrkje

Welcome to our services on Sundays 11:00. All services are translated into English.