Studentar/unge vaksne

Alt Text

Studentar/unge vaksne

Møtepunktet er ein stad der både unge vaksne og studentar kan møtast. Vi ynskjer å fokusere på tru og relasjonar, med Gud og kvarandre. Vi ynskjer at det skal vere en plass der vi kan senke skuldrane, og oppleve at vi er med i eit kristent felleskap som inkluderer og gir påfyll for kvardagen. I Volda er det eit stort studentmiljø, og Pinsekyrkja ynskjer derfor å legge til rette for at denne målgruppa kan møtast kvar veke. Her er du også velkommen dersom du ikkje er student, men tilhører aldersgruppa opp til 40-årene. Vi startar oppe i hovudsalen og går deretter ned i peisestova.

Tid
Dette arbeidet er for tiden på vent.

Stad
Pinsekyrkja, i hovedsal og peisestova.