PK Nytt

Alt Text

Nyheitsbrevet – PK Nytt

PK Nytt kjem ut omtrent tre gonger for året. Der prøver vi å formidle nyhende og status. PK Nytt er i hovudsak retta mot dei som ikkje lengre har like store moglegheiter til å delta aktiv i kyrkja, og som kanskje er mindre aktive på internett og i sosiale medium.

Last ned siste utgåve her >>