Støtt menigheten økonomisk

Alt Text

Støtt menigheten økonomisk

Pinsekyrkja i Volda er i stor grad basert på frivillige gåver. Desse gåvene utgjer det meste av dei årlege inntektene. Det vert derfor nesten unødvendig å seie noko meir om kor viktig og avgjerande dei frivillige gåvene er. For oss betyr fast støtte mykje, dvs. fast trekk på din konto eller fast gåve frå deg. Faste inntekter gjer det forutsigbart for oss i forhold til drift og økonomi og dermed større friheit til å tenke framover.

Du kan nytta skattefrådragordninga som forsamlinga har gjennom PSGS. Det skjer heilt automatisk i samsvar med deg, og skattefrådraget vil komma i det årlege skatteoppgjeret ditt. Du kan få skattefrådrag for beløp inntil kr. 25 000,-. Dvs eit skattefrådrag på 25 % av det årlege beløpet som du gir til forsamlinga

Ta kontakt for spørsmål.