Råd og utval

Administrasjonrådet
Leiar, Arve Nupen

Husstyret
Leiar, Lars Arne Muren

Lyd og bilde

Musikkrådet
Leiar, Lene Nupen

Barnerådet
Ansvar for arbeidet rettet mot born.
Leiar, Mailene Almklov Kvalsvik

Misjonsrådet
Ansvar for koordinering av misjonsarbeidet.
Leiar, Tone Lindahlen Botn

Russlandshjelpen
Misjonsprosjekt med fokus på Russland.
Leiar, Per Jørgen Engejordet

Tentro – frikyrkjeleg konfirmasjon
Leiar, Håvard Strand
Leiar, Jean Sebastian Rouxel

Lyd og bilde
Leiar, Roy Inge Nupen