Råd og utval

Administrasjonrådet
Leiar, Gunnar Thorstensen 

Husstyret
Leiar, Lars Arne Muren

Musikkrådet
Leiar, Lene Nupen

Barnerådet
Ansvar for arbeidet retta mot born.

Leiare, Elise Hunnes Kvålseth og Sylvi-Anne Mørch

Connect Ungdomsarbeid

Leiare, Lena Renate Sætre og Olesea Ilievici

Misjonsrådet
Ansvar for koordinering av misjonsarbeidet.
Leiar, Tone Lindalen Botn

Tentro – frikyrkjeleg konfirmasjon
Leiar,

Lyd og bilete
Leiar, Roy Inge Nupen