Råd og utval

Administrasjonrådet
Leiar, Arve Nupen

Husstyret
Leiar, Lars Arne Muren

Musikkrådet
Leiar, Lene Nupen

Barnerådet
Ansvar for arbeidet retta mot born.
Leiar, Andreas Kråkenes

Misjonsrådet
Ansvar for koordinering av misjonsarbeidet.
Leiar, Tone Lindalen Botn

Russlandshjelpa
Misjonsprosjekt med fokus på Russland.
Leiar, Per Jørgen Engejordet

Tentro – frikyrkjeleg konfirmasjon
Leiar, Andreas Kråkenes

Lyd og bilete
Leiar, Roy Inge Nupen