Bøn

Bøn

Bøn er sentrum i ei kyrkje og i vår kristne tru. Vi er opptekne av at bøn har ulike uttrykk og ønsker å vektlegge det. Av den grunn kan våre bønemøter vere ulike i uttrykk. Pinsekyrkja ønsker å vere ei kyrkje som ber. Jesus seier: «Be og de skal få, så gleda dykkar kan vere fullkomen». Du er hjarteleg velkomen på våre bønemøter. Du kan og sende inn bønebegjær eller komme innom for å bli bedt for.

Bønetimen:
Måndag: Kl.11.00 – 12.00, i bønetårnet.
Tysdag: Kl.11.00 – 12.00, i bønetårnet.
Bønetårnet er ope heile dagen. Kl. 09.00-18.30.
Fredag: Kl.11.00 – 12.00. i bønetårnet.

Direkte bøn på Facebook:

Torsdag kl.13.00.

Bønemøte:
Torsdag: Kl.18.00 – 19.00, i hovudsalen.