Pinsekyrkja ungdom

Connect

Connect er ungdomssarbeidet til Pinsekyrkja. Vi samlast på fredagar kl. 20.00 i møtesalen, der vi har fokus på lovsong, dele Guds ord og snakke om livet. Deretter går vi ned i underetasjen for å ha det sosialt og gøy. Ofte er det leiker, spel konkurransser og mat. Utenom fredagskveldane brukar vi å arrangere leirar, og vi blir med på ulike konferansar.

Tid: 20.00-23.00

Me samarbeider med Volda Frikyrkje. Sjå kalender for informasjon.

Stad: Pinsekyrkja, i møtesalen og underetasjen.

Dato

05. Jan – Frikyrkja
12. Jan – Pinsekyrkja
19. Jan – Frikyrkja
27. Jan – Pinsekyrkja

02. Feb  –  Frikyrkja
09. Feb  –  Pinsekyrkja
16. Feb   –  Frikyrkja
23. Feb  –  Pinsekyrkja

03. Mar –  Frikyrkja
08. Mar –  Pinsekyrkja
15.  Mar –  Frikyrkja
22. Mar – Pinsekyrkja

05. Apr – Pinsekyrkja
12. Apr – Frikyrkja
19. Apr – Pinsekyrkja
26. Apr – Frikyrkja

03. Mai – Pinsekyrkja
10. Mai – Frikyrkja
24. Mai – Frikyrkja
31. Mai – Pinsekyrkja

07. Jun – Frikyrkja
14. Jun – Pinsekyrkja

 

Connect har også disippelgrupper for ungdom. Der går vi djupare saman med Gud og har meir fokus på personleg utvikling. Vi praktiserer det vi lærer og vi ynskjerå sjå ei utvikling av nådegåver. Disippelgruppene foregår i privat heim eller annan plass. Ta kontakt med ungdomspastor/leiar.