Pinsekyrkja ungdom

Connect

Connect er ungdomssarbeidet til Pinsekyrkja. Vi samlast på fredagar kl. 20.00 i møtesalen, der vi har fokus på lovsong, dele Guds ord og snakke om livet. Deretter går vi ned i underetasjen for å ha det sosialt og gøy. Ofte er det leiker, spel konkurransser og mat. Utenom fredagskveldane brukar vi å arrangere leirar, og vi blir med på ulike konferansar.

Tid: 20.00-22-30

Stad: Pinsekyrkja, i møtesalen og underetasjen.

 

Connect har også disippelgrupper for ungdom. Der går vi djupare saman med Gud og har meir fokus på personleg utvikling. Vi praktiserer det vi lærer og vi ynskjerå sjå ei utvikling av nådegåver. Disippelgruppene foregår i privat heim eller annan plass. Ta kontakt med ungdomspastor.