Velkomen til Pinsekyrkja

Velkomen til Pinsekyrkja

Velkomen heim! Det er ei helsing som betyr mykje for oss. For det første ser vi på kyrkja som ein familie, og håpar at du og kan gjere det. For oss betyr det eit fellesskap som vert opplevd naturleg, godt og sunt, ein stad kor du kjenner deg velkomen, trygg og der du vert teken […]
Read More
Støtt menigheten økonomisk

Støtt menigheten økonomisk

Pinsekyrkja i Volda er i stor grad basert på frivillige gåver. Desse gåvene utgjer det meste av dei årlege inntektene. Det vert derfor nesten unødvendig å seie noko meir om kor viktig og avgjerande dei frivillige gåvene er. For oss betyr fast støtte mykje, dvs. fast trekk på din konto eller fast gåve frå deg. […]
Read More
Gudsteneste kl. 11

Gudsteneste kl. 11

Kvar søndag samlast vi til gudsteneste. Gudstenesta er eit møtepunkt der heile menigheten samlast. Der ynskjer vi å møte Gud saman. Vi brukar derfor god tid på lovsong, forkynning og forbøn. Fokuset er at forkynninga skal vere livsnær og relevant. Det er mogleg å få tolking til engelsk. Under gudstenesta er det barnekyrkje for dei […]
Read More
Terje Berg

Terje Berg

Lørdag, kl.12.00Seminar med Terje BergTema: Menigheten i tiden Søndag, kl.11.00Gudstjeneste med Terje Berg Påmelding kreves.
Read More
Bøn- og fasteveke

Bøn- og fasteveke

Faste kan være fravær frå mykje, og det handlar først og fremst om å avstå frå noko. Faste handlar om at du gir noko til Gud, at du avstår frå noko av deg skjølv. Og difor kan faste brukast bevisst for gjennomslag på eit spesifikk område eller tilfelle. Faste er å gi noko, kva som helst, […]
Read More
Arvid Pettersen

Arvid Pettersen

Fredag – kl. 18.00  Lovsangsseminar med Arvid Pettersen Lørdag – kl.19.00 Konsert med Arvid Pettersen Lørdag – kl.11.00 Gudstjeneste med Arvid Pettersen   Gratis inngang. Påmelding kreves.
Read More
Tilbe

Tilbe

Tilbe er ei stund kor du kan vere saman med Gud i tilbeding, der det handlar om Guds nærleik. Grunntanken er at det skal vere ein kvilestad for heile deg, der du kan få erfare Gud og oppleve at du får påfyll. Du kan vere meir eller mindre aktivt med i lovsongen, og du kan […]
Read More