Støtt menigheten økonomisk

Støtt menigheten økonomisk

Pinsekyrkja i Volda er i stor grad basert på frivillige gåver. Desse gåvene utgjer det meste av dei årlege inntektene. Det vert derfor nesten unødvendig å seie noko meir om kor viktig og avgjerande dei frivillige gåvene er. For oss betyr fast støtte mykje, dvs. fast trekk på din konto eller fast gåve frå deg. Faste inntekter gjer det føreseieleg for oss i forhold til drift og økonomi og dermed større friheit til å tenke framover.

Du kan nytte skattefrådragordninga som forsamlinga har gjennom PSGS. Det skjer i samsvar med deg, og skattefrådraget vil komme i det årlege skatteoppgjeret ditt. Du kan få skattefrådrag for beløp inntil kr. 25 000,-.

Ta kontakt for spørsmål.

 

Fylgjande kontonummer kan brukast:
Konto nr. for givarteneste: 3000.63.54188
Vippsnummer for gåver: 90247

 

Alt Text