Tilbe

Tilbe

Tilbe er ei stund kor du kan vere saman med Gud i tilbeding, der det handlar om Guds nærleik. Grunntanken er at det skal vere ein kvilestad for heile deg, der du kan få erfare Gud og oppleve at du får påfyll. Du kan vere meir eller mindre aktivt med i lovsongen, og du kan kome og gå fritt når det passer deg. På Tilbe blir du betent gjennom lovsong og tilbeding denne timen tysdagane. Velkomen!

Alt Text