Velkomen til Pinsekyrkja!

Pinsekyrkja er ein inkluderande og moderne kyrkjelyd midt i Volda sentrum. Her er du velkomen anten du er ny eller har budd i Volda lenge!

Lurer du på når me samlast? Sjekk møtekalenderen!

Me samlast kvar søndag kl. 11, men har og andre tilbod gjennom veka. I møtekalenderen finn du ei oversikt over kva som skjer i Pinsekyrkja.

Heim

Om Pinsekyrkja

Ei kyrkje med hjarte for bygda

Pinsekyrkja er ein samlingsstad der fleire kulturar og språk møtast, og vi vil vere ei kyrkje der alle kjenner seg velkomne. Alle gudstenestene vert omsette til engelsk. Gjennom veka er huset fullt av livlege aktivitetar for både born, unge og vaksne.

Media

VÅRT ARBEID

Media Image
Gudstenesta

Gudstenesta er ein ladestasjon for kvardagslivet. Me samlast sundagar kl. 11 i Pinsekyrkja. Les meir >>

Media Image
Connect

Connect er ungdomsarbeidet vårt. Vi CONNECTar med Gud, og vi CONNECTar med kvarandre. Les meir >>

Media Image
Born og unge

Born og unge er ein viktig del av kyrkjelyden i dag! Difor har vi monge spanande tilbod for dei. Les meir >>

Media Image
Misjon

Misjon har alltid vore ein viktig del av Pinsekyrkja sitt arbeid. Les meir >>

Kan du tenke deg å vere med i noko av arbeidet me driv?

Ja, eg vil vere med